Besienswaardighede in die Omgewing

Strijdomhuis en Strijdom-standbeeld

Advokaat J.G. Strijdom (1893-1958) het in Nylstroom (nou Modimolle) gewoon, waar hy as prokureur gepraktiseer het. Hy was ‘n vurige aanhanger van die Afrikaner-droom om as onafhanklike Republiek te funksioneer en het bekend gestaan as die “Leeu van die Waterberge”. Hy was lid van die Nasionale Party en het vanaf 1929 op die Volksraad gedien vir hierdie area. Na 1948 was hy ’n lid van die Kabinet. Vanaf 1954 tot en met sy dood in 1958 was hy eerste minister van die destydse Unie van Suid-Afrika. Sy woning in Modimolle is ‘n nasionale monument en museum, en verskeie van sy huishoudelike items en gedenkwaardighede kan besigtig word.

 

Konsentrasiekamp Kerkhof en M.0.T.H.-gedenkteken

Die grafte van 544 vrouens en kinders vertel die hartseer verhaal van hulle lyding gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). Hulle het in die konsentrasiekamp gesterf wat teen die einde van die oorlog deur die Britse regering opgerig is.

Die geskiedkundige kerkhof is ook die laaste rusplek van Ernest Offerman Collins wat die ontwikkeling van die dorp Nylstroom geinisieer het, asook die rusplek van verskeie vroee pioniers wat ook ’n rol gespeel het in die ontwikkeling van die dorp.

Langs die kerkhof is die M.O.T.H. (“Memorable Order of the Tin Hats”) gedenkteken wat hulde bring aan alle soldate wat geveg en gesterf het in oorloe. Hierdie treffende inskripsie is op die gedenkteken aangebring: “Wanneer u huiswaarts keer, vertel hulle dat ons reeds vandag hul more verseker het”.

 

Die Nederduits Gereformeerde Kerk (“Wit Kerk”)

Hierdie kerk is in 1899 voltooi. Die ontwerp is kenmerkend van die Kaaps-Hollandse boustyl wat in Suid-Afrika posgevat het gedurende die 19e eeu. In Nylstroom is die wit kerk met sy pragtig afgewitte mure ‘n bekende baken.

Die Hervormde Kerk

Die eerste kerkgebou wat in Nylstroom gebou is, het op feitlik dieselfde plek gestaan as waar die huidige Hervormde kerk gebou is. Hierdie kerk is ingehuldig in Desember 1873 en het vir etlike jare diens gedoen in die gemeenskap voordat dit later afgebreek is. Die huidige gebou is in April 1922 ingehuldig.

 

Tamsens Kruising (Poort na die Waterberge)

Nylstroom (Modimolle) is nog altyd gesien as die poort na die Waterberge. Dit is by die kruispad van die oorspronklike Suid-Noord roete (R101) en die Oos-Wes roete (R33).

Die oorspronklike “Tamsens” was een van die eerste winkels in die dorp en op hierdie straathoek sien ons dat dié geskiedkundige naam die toets van tyd deurstaan het.

 

Ossewa-spore

Die geskiedkundige Groot Trek van 1938 waar die Voortrekkers vanuit die Kaapprovinsie tot in die noordelike hinterland getrek het, is herdenk deur ’n simboliese ossewa-trek wat dieselfde roete gevolg het. Toe hierdie waens deur Nylstroom beweeg het, is die wa-spore in nat sement afgedruk, op hulle pad na die noorde. Vyftig jaar later, tydens ’n soortgelyke herdenkingseremonie, is nog ’n stel spore bykomend tot die eerste stel, weer so afgedruk.

 

Outydse perde-reling

Voor die SPAR in Modimolle, op die straathoek, is ‘n outydse perde-reling waaraan die perde se teuels vasgemaak is in vervloé jare. Dit herinner aan die vervoer van desjare toe oral heen perdgery is, en die vervoermiddel vasgemaak en nie gesluit is wanneer dit geparkeer staan nie!

Bo, teen die muur van die gebou waarin SPAR tans is, is die metaalletters steeds sigbaar wat sé: Gerrit Bakker Apteek, Apteker en Drogis, Anno 1910. Vir jare lank was die Bakker’s Apteek in hierdie gebou gehuisves.

 

Generaal C.F. Beyers Standbeeld en Konsentrasiekamp Gedenkteken

Gedurende die vroeé 1960’s het daar ’n behoefte ontstaan vir ’n nuwe dorp en distrik noord van Pretoria. In 1865 het Ernest Offerman Collins, ‘n Engelse handelaar op sy plaas Rietvlei, ‘n dorp uitgelé langs die Kleinnylrivier, en die dorp Nylstroom genoem. Die dorp en die nuwe distrik, Waterberg, is in 1866 geproklameer.

Vir die eerste 65 jaar van die dorp se bestaan, was daar geen stadsaal of munisipale kantore nie. ’n Noorweér, Ludwig Field, wat vir baie jare tank in die omgewing gewoon het, het aangebied om die stadsaalgebou te finansier. Daar is ’n kompetisie geloots vir die ontwerp vir die gebou, en die gevolglike Kaaps-Hollandse styl stadsaal is in 1931 voltooi. Dit maak steeds deel uit van die bestaande uitgebreide munisipale geboue-kompleks. Ludwig Fields het ook ruim bygedra tot die kerk en vir die ontwikkeling van die gemeenskap. Die straat wat voor die stadsaal verbyloop is oorspronklik Fields Straat genoem, ter herinnering aan Ludwig Fields.

Social LikeBox & Feed plugin Powered By Weblizar

Waterberg Omgewing